Υποστήριξη για WordPress

WordPress Basic / ανά ώρα

WordPress Basic / ανά ώρα

1 εργατοώρα αλλαγών

Προσφέρουμε υποστήριξη και συντήρηση για ιστοσελίδες και ηλεκτρονικά καταστήματα σε WordPress.

WordPress Premium / 10 ώρες

WordPress Premium / 10 ώρες

10 εργατοώρες αλλαγών

Προσφέρουμε υποστήριξη και συντήρηση για ιστοσελίδες και ηλεκτρονικά καταστήματα σε WordPress.

WordPress Professional / 20 ώρες

WordPress Professional / 20 ώρες

20 εργατοώρες αλλαγών

Προσφέρουμε υποστήριξη και συντήρηση για ιστοσελίδες και ηλεκτρονικά καταστήματα σε WordPress.

Προβολή όλων των 3 αποτελεσμάτων