Υποστήριξη για Drupal

Drupal Basic / ανά ώρα

Drupal Basic / ανά ώρα

1 εργατοώρα αλλαγών

Προσφέρουμε υποστήριξη και συντήρηση για ιστοσελίδες και ηλεκτρονικά καταστήματα σε Drupal.

Drupal Premium / 10 ώρες

Drupal Premium / 10 ώρες

10 εργατοώρες αλλαγών

Προσφέρουμε υποστήριξη και συντήρηση για ιστοσελίδες και ηλεκτρονικά καταστήματα σε Drupal.

Drupal Pro / 20 ώρες

Drupal Pro / 20 ώρες

20 εργατοώρες αλλαγών

Προσφέρουμε υποστήριξη και συντήρηση για ιστοσελίδες και ηλεκτρονικά καταστήματα σε Drupal.

Προβολή όλων των 3 αποτελεσμάτων